Huishoudelijk Reglement

Stichting S.O.E.S.T. organiseert de Oranje Vrijmarkt op de Soester Engh. Vele bezoekers uit Soest en omgeving zullen op de vrijmarkt afkomen. Om alles in goede banen te leiden gelden de volgende huisregels op het Oranje Vrijmarkt terrein. Het marktterrein is vanaf 07.00 uur open voor plaatshouders en vanaf 09.00 uur voor bezoekers. De markt sluit om 15.00 uur en om 16.00 uur dient het terrein weer schoon en leeg te zijn.

De grondplaatsen worden met krijtlijnen aangegeven op het grasveld. Zij hebben een afmeting van ongeveer 4×3 meter. Kramen zijn 4 meter lang en voorzien van een dekzeil. In de kraam mag u beslist niet spijkeren.

Reserveren van een grondplekken en/of kramen

Aan het reserveren zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • Een maximum van vier grondplaatsen en/of kramen kunnen worden gereserveerd per persoon.
 • Kramen en/of grondplaatsen mogen niet worden doorverkocht.

Bij vragen, neem contact op met de organisatie.

Laden, lossen en parkeren

Vanwege de veiligheid en de doorstroming op het terrein mag u uitsluitend om te laden en lossen met uw voertuig het terrein op. Wij verzoeken u dan ook zo snel mogelijk uw voertuig van het marktterrein te verwijderen.

In straten in de omgeving zal een algeheel parkeerverbod gelden op Koningsdag. De politie zal hier actief bekeuren en/of wegslepen. Let er dan ook op dat u uw auto parkeert op een daarvoor bedoelde parkeerplaats.

Opruimen bij vertrek

Wanneer u weggaat moet u uw plaats en/of kraam inclusief de directe omgeving schoon en leeg achterlaten. Dit moet u laten controleren door een van onze medewerkers. Alleen met goedkeuring van de organisatie krijgt u uw borg terug.

Let op! Neem uw ‘plaatsbewijs en teruggaaf borg’ mee. Dit mag digitaal, maar u moet deze kunnen laten zien.

Er is géén mogelijkheid om uw overgebleven spullen te storten of achter te laten op het terrein. U dient al uw spullen bij vertrek weer mee te nemen.

Aansprakelijkheid

De organisatie, Stichting S.O.E.S.T., is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor wat voor schade of verlies dan ook. Door het betalen en in gebruik nemen van uw grondplek of kraam verklaart u zich akkoord met dit Reglement.

Verboden

Het volgende is verboden op het marktterrein:

 • De verkoop van:
  • Dranken
  • Etenswaren. Uitgezonderd zijn kleine, kant en klare versnaperingen.
  • Alcohol
  • Dieren
 • Kooktoestellen, open vuur en andere warmtebronnen (bijvoorbeeld bereiden van warme etenswaren).
 • Versterkte muziek.
 • Activiteiten in strijd met wet. Specifiek de wet op kansspelen.
 • Het verstoren van de openbare orde.

Bij twijfel: neem contact op met de organisatie.

Commerciële kramen

Een kraam wordt aangemerkt als commercieel wanneer er nieuwe goederen worden aangeboden of wordt gehandeld vanuit een commercieel oogpunt. Als tijdens controle blijkt dat u toch commercieel handelaar of zakelijk verkoper bent, dan dient u alsnog het verschuldigde bedrag voor een commerciële kraam te betalen.

Tijdschema

Aankomst

 • Vanaf 07:00 uur ’s morgens mag u het terrein op om te lossen en uw plaats inrichten met koopwaar.
 • U kunt aan één kant het terrein op, via de Prins Bernhardlaan. U kunt via één kant het terrein weer af, via de Soesterengweg
 • Het terrein is verdeeld in de gekleurde zones “Rood”, “Wit” en “Blauw”. Bij de toewijzing van uw plek heeft u een kleur en een nummer gekregen. Om de doorstroom te bevorderen is het belangrijk dat u uw kleur en nummer kent en uw plaats weet te vinden wanneer u het terrein oprijdt. Alleen wanneer nodig kunnen onze vrijwilligers u de weg wijzen.

Markt

 • De markt begint om 09:00 uur en zal eindigen om 15:00 uur.
 • Auto’s mogen niet de Vrijmarkt op gedurende de markt. U kunt uw spullen dan ook pas met de auto mee terugnemen vanaf 15:00 uur.
 • ‘s ochtends komen vrijwilligers van de organisatie bij u langs. Zij vragen u om uw formulier ‘plaatsbewijs en teruggaaf borg’ te tonen. Zorg dat u dit meeneemt. Als u het niet kunt tonen zult u nogmaals moeten betalen.

Vertrek

 • Vanaf 15:00 uur moeten de plaatsen weer worden opgeruimd en schoongemaakt, zodat de Engh om 16:00 uur weer schoon en vrij is.
 • Om uw spullen op te halen en af te voeren maakt u gebruik van dezelfde route als bij aankomst.
 • U dient uw plek en de directe omgeving schoon op te leveren. U kunt uw voorgenomen vertrek melden bij een vrijwilliger. Die zal na inspectie uw formulier ‘plaatsbewijs en teruggaaf borg’ tekenen. Bij inlevering van dit twee keer getekende formulier kunt u bij de centrale staf uw borgsom terugkrijgen.
 • Na 16:00 is het niet meer mogelijk om borg op te halen

Tot slot

Indien er nog plekken over zijn, kunt u op Koningsdag zelf bij de centrale staf een plaats huren. Dit kan tussen 7.00 en 9.00 uur.

De organisatie is altijd gemachtigd om in het belang van de veiligheid en de openbare orde af te wijken van dit reglement. We rekenen op uw medewerking en dat u zich houdt aan de aanwijzingen van de vrijwilligers van Stichting S.O.E.S.T.. Zij zullen er alles aan doen om deze dag zo goed mogelijk te laten verlopen.

Voor vragen kunt u mailen naar info@vrijmarkt-soest.nl. Het is niet mogelijk om via dit adres te reserveren.

Stichting S.O.E.S.T. wens u een plezierige en zonnige dag toe.